Medlems-/årskontigent:

400 kroner per år (vurderes årlig av årsmøte). Vi vil også oppfordre alle som ønsker å bare støtte klubben, eller kanskje gjøre en innsats i FKKs styre, om å melde seg inn som medlem/støttemedlem! Bruk registreringsfunksjonen på forsiden.

Treningsavgift:

Barn (til og med 13 år) : 600 kroner per år
Voksne (fra og med 14 år) : 1200 kroner per år

Aktive medlemmer betaler BÅDE medlems-/årskontigent og treningsavgift!

Klubben har tatt i bruk Idrettens MedlemsSystem (IMS) fra Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Kampsportforbund (NKF). Systemet er et automatisert medlems- og betalingssystem hvor avtalegiro kan brukes til månedlige avtalegirotrekk fra betalers/utøvers konto. Dette er enkelt og sikkert både for bruker og klubb. Systemet baserer seg videre på medlemskontakt via e-post (evt. e-postfaktura) og SMS.

Ved oppmøte på nybegynneropptak skal registreringsskjema fylles ut og leveres. Opplysningene blir uansett ikke registrert hos oss før prøveperioden på 2 – 3 uker er gått. Finner noen ut i ettertid å ikke lenger ville bli medlem, så gir de bare beskjed og alle papirer makuleres. Ønskes fremdeles opptak som klubbmedlem, så forholder man seg i ro og opplysningene blir registrert i medlemssystemet. Medlemmet/foresatte får deretter tilsendt epost/SMS fra NIF for videre bekreftelse av opplysninger og info om tilgang til medlemssystemet (Idrettens ID).

Registrering kan også foretas via vår nettside (forside nederst). Les og følg da stegene som kommer opp for hvert valg du gjør. Vi anbefaler at du underveis oppretter avtalegiro, det skal være valg for dette underveis i registreringen, eller så kan avtalegiro opprettes senere ved fakturabetaling i egen bank.

Medlems-/årskontigent betales i ett beløp årlig, mens treningsavgiften fordeles på 12 måneder.

Månedlig forfaller 1/12-del av treningsavgiften, pluss adm.gebyr på kr 5,- pr. trekk (kr 60,- pr år ved bruk av autogiro). Fram til autogirokontrakten er levert til klubben, eller annen avtale inngått, vil månedlig faktura bli sendt til oppgitt e-postadresse, og denne må da gjøres opp manuelt hver gang innen forfall.

Oppgjør av kontigent og treningsavgift på annen måte enn ved avtalegiro medfører i utgangspunktet et gebyr på kr 100,- (manuell faktura).

Det er søskenmoderasjon på treningsavgiften, med 50% reduksjon for neste søsken. Rabatten regnes for den som har den rimeligste treningsavgiften.

Ta kontakt med kasserer ved spørsmål om medlemssystem, betalingssystem og/eller nettside.