KARATE er sammensatt av to ord: KARA som betyr tom og TE som betyr hånd. Opprinnelsen av karate er noe uklar, men mye tyder på at den oppstor i India. En buddistmunk ved navnet Darauma som levde omkring ar 500 f. Kr. Innførte Zen-buddhismen i Kina og underviste kinesiske munker i meditasjon (Zen) og Kempo (Kung-Fu og kinesisk boksing).

Grunnen til at munken lærte seg selvforsvar kan være flere, men det fortelles at landeveisrøvere mente at munkene var et lett bytte, og overfalt dem på deres vandringer. Flere typer selvforsvar ble utviklet i klostrene, og teknikkene er opp gjennom årene blitt forbedret og satt i system.

Dette er i korte trekk bakgrunnen for den mest effektive selvforsvarskunsten som finnes: KARATE. Gichin Funakoshi innførte karate til Japan i 1920 årene, og fremstående utøvere dannet sitt eget system eller Ryu (stilart). Denne kampformen fikk en rivende utvikling i Japan, og senere ble karate spredt utover verden.

Kyokushinkai karate ble grunnlagt i 1957, av en mann ved navn Masutatsu Oyama, født i Korea i 1923. Oyama døde i 1994, og er i dag kjent som grunnleggeren av en av de hardeste kampformer i verden. Kyokushinkai karate kom til Norge i 1969, og har sitt hovedsete i Bergen. Finnsnes karateklubb ble startet i 1983. På verdensbasis er det i overkant av 10 millioner utøvere, mens det i Norge er i underkant av 2000.

Selve ordet KYOKUSHINKAI er et filosofisk begrep som er sammensatt av tre ord:

KYOKU
Betyr ”Jordens poler”. Dette indikerer også høydepunkt, klimaks og maksimal standard.
SHIN
Betyr ”Sannhet”, men kan også bety virkelighet.
KAI
Betyr å møte eller forene.

Kyokushinkai symbolet (det runde symbolet) betegnes KANKU og har sin opprinnelse i Kankukata, der blikket er vendt mot himmelen. Spissene i kankuen representerer fingrene og uttrykker høydepunkt, mens de tykke delene representerer håndleddene og uttrykker kraft. Sentrum representerer uendelighet og uttrykker dybde. Hele kankuen er omgitt av en sirkel som står for sammenheng og sirkulære bevegelser.
Begrepet Kyokushinkai er en filosofi som en bedre forstår etter hvert som man legger mer og mer av seg selv i treningen, ikke bare rent fysisk, men like mye på det psykologiske plan.

Kjennetegnet for Kyokushinkai karate er kampformen, som er full kontakt. Med full kontakt menes her slag- og sparketeknikker med full styrke mot en motstander. Beskyttelsesutstyr er minimalt. Internasjonalt er det kun påbudt med suspensorium. Tannbeskyttere er valgfritt og hånd- og fotbeskyttere er forbudt. Kvinner skal ha brystbeskyttelse. I Norge praktiseres loven med at hjelm skal benyttes i konkurranser. Det tar ca 3-6 år med hard trening for å være rustet til å delta på et fullkontakt stevne i Norge.

Med en slik hard kampform kreves det at utøvere av Kyokushinkai karate er godt trent, både fysisk og mentalt. Derfor er også treningen meget hard for de som ønsker å satse aktivt på konkurranser. Basic- og katatreningen legger grunnlaget for videre utvikling innen kamp og selvforsvar. Det legges stor vekt på det mentale på treningene. Selvdisiplin, etikk og moral er svært viktig for alle kampsportutøvere.

10.-9. kyu
Orange belte
8.-7.kyu
Blått belte
6.-5.kyu
Gult belte
4.-3.kyu
Grønt belte
2.-1.kyu
Brunt belte
1.-10.dan
Sort belte (Antall dan markeres med striper på det sorte beltet)

Høyeste graderte i Norge er 5.dan. Det var de som innførte Kyokushinkai karate til landet for over 30 år siden.

For mer spesifikt om hva gradering omhandler, se egne graderingsemner under menyen FINNSNES KARATEKLUBB.