Karate etikette er meget viktig i en dojo, for å skape riktig atmosfære og treningsånd. I Kyokushinkai-karate er det som kjent meget streng disiplin, og en må nøye nøye følge de reglene som er i dojoen. En god karateutøver betrakter dojoen svært seriøst og med stor respekt. Man betrakter en dojo som en del av treningen, og det er et sted man alltid yter sitt beste. Formaliteten og etiketten i dojoen har århundrer lange tradisjoner og har alltid vært en betydelig del av karaten. I dojoen hilser man på en bestemt måte, ved å bukke når man går inn og ut av rommet. Når en går sammen med en partner under treningen hilser man med ”Ous”, og gjentar det samme når man går fra hverandre. Alt sammen for å vise respekt for karate og dens utøvere.

I dojoen skal alltid karate-gien være korrekt. Klærne skal være renvaskede og hvite, beltet være knyttet på riktig måte, neglene skal være klippet på hender og føtter og en skal være renvasket.

Hovedinstruktøren i dojoen tilltales med tittel (Sempai, Sensei eller Shian). Treningen startes og slutter med meditasjon i Seiza-stilling.

Karatetrening er ensbetydende med utallige repetisjoner. Noen snarvei utenom dette finnes ikke. Den sanne og dype forståelse av karate er et resultat av trening og kommer med årene for de som målbevisst går inn for å lære. Alle karateutøverne anbefales å tilegne seg mest mulig kunnskaper om karate, både når det gjelder teori og praksis. Skal en få full forståelse og utbytte av karate, må en legge hele sin konsentrasjon i treningen.

For at en bedre skal forstå undervisningen innen Kyokushinkai-karate er det utarbeidet sju punkter, og ved hjelp av disse vil en kunne forstå hvorfor utviklingen er trinnvis.


1
POSISJON
 – Stilling.
2
BALANSE
– Stilling under kontroll.
3
TEKNIKK
– Korrekt utførelse.
4
KOORDINERING
– Balanse og stilling under kontroll ved utførelse av teknikk.
5
HURTIGHET
– Bedre og hurtigere utførelse enn overstående.
6
KRAFT
– Større styrke i utførelsene.
7
REFLEKS
– Alt overstående blir naturlige bevegelser.

Det er av stor betydning å forstå at fremskritt og utvikling i karate er tidkrevende. Utøverne må forstå at et skritt om gangen er en selvfølge og en forutsetning for å lære seg god karate.