Innkalling til årsmøte 2021

Innkalling til årsmøte i Finnsnes karateklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Finnsnes karateklubb søndag 02.05.21.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes skriftlig. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.  

For nærmere informasjon om skriftlige årsmøter, se NIFs side om skriftlige årsmøter her.  

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 18.04.21 til post@finnsneskarateklubb.no Det ønskes at vedlagte mal brukes. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.finnsneskarateklubb.no

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som da fremgår av saksdokumentene må dette oversendes styret på e-post, slik at dette kan avklares i god tid før årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. Finnsnes karateklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Tore Coldvin kontaktes på mobil 95254202

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 
Styret  

Forslagsskjema

Kontakt oss

Legg igjen en melding til oss, så tar vi kontakt med deg så snart vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search