Innkalling årsmøte 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Finnsnes karateklubb mandag 25.03.2024 kl 20:00

Møtet avholdes fysisk i Dojo på Refa Brygge etter trening. 

Ingen innkomne skriftlige forslag pr frist.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene må dette oversendes styret på e-post før årsmøtet, slik at dette kan avklares i god tid før saksdokumentene blir tilgjengeliggjort. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av i minst én måned, fylle minst 15 år i 2024, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. henvises til Finnsnes karateklubbs lov/vedtekter. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Alf Tore Bakketun kontaktes.

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 
Styret  


Vedlegg:

Saksliste årsmøte

Årsmelding

Lovnorm

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Stamina HOT Finnsnes 
Strandveien 68 
9300 Finnsnes

Nulla consequat malesuada turpis, fringilla varius ipsum varius vel. Sed tortor arcu, finibus non lacinia et, dignissim nec sapien.