Vel overstått sommer. Styret har vasket dojo og tilhørende sanitærrom for å klargjøre for oppstart. Vi har også drøftet mulig treningsoppstart, nybegynneropptak og mulighetsrommet for å gjennomføre den annonserte høstsamlingen med japanske instruktører. Koronasituasjonen i Norge og verden utvikler seg dessverre i feil retning og det påvirker også planene for FKK. Det er ikke ønskelig å utsette instruktører og medlemmer for økt smitterisiko og de konsekvenser som det medfører.

Konklusjonene har blitt som følger:
1. Vi ønsker å sette i gang treninger, men ikke for enhver pris. Økt risiko for å bli satt i karantene eller smittet ifm gjennomføring av frivillig arbeid som innebærer å samle mennesker er i utgangspunktet ikke ønskelig. Treningsoppstart avventes derfor til tidligst 1. september, slik at vi får satt oss tilstrekkelig inn i gjeldende retningslinjer, hvordan de må praktiseres og hvilken risiko vi må akseptere om vi starter opp.

2. Slik situasjonen er pt kan vi ikke ta opp nybegynnere da et økt antall utøvere øker de utfordringene vi allerede ser med å gjennomføre treninger på en forsvarlig måte i et lite treningslokale.

3. Klubben har vært i kontakt med WKO i Japan for å drøfte avlysning av høstsamlingen allerede nå. Vi var tidligere enige om at deadline for å ta endelig beslutning var 25. august. Men med den utviklingen vi nå opplever og de innskjerpingene som kommer fra helsemyndighetene og regjeringen, så er det lite eller ingenting som tyder på at det er mulig å gjennomføre denne samlingen. Dette først og fremst fordi japanere som kommer til Norge må sitte i karantene i 10 dager før de slipper videre inn. Ved retur til Japan er det et enda strengere regime som venter når de ankommer.

Beslutningen er tatt og høstleiren er avlyst. Vi er alle enige om at dette er det eneste rette slik situasjonen er akkurat nå. Men så snart det igjen er mulig å sikkert gjennomføre slike arrangementer, så vil vi starte planlegging og forsøke å få til noe igjen.

Styret beklager disse nedslående nyhetene, men vi føler ikke at vi har noe annet valg akkurat nå. Vi vil jobbe for å få i gang treninger igjen men samtidig er utviklingen negativ og økende. Det er alvorlig og får igjen konsekvenser for oss alle i form av innskrenket aktivitetsnivå og bevegelsesfrihet.

Vennligst ta kontakt med klubben dersom det skulle være noe.

Kontakt oss

Legg igjen en melding til oss, så tar vi kontakt med deg så snart vi kan.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search