Graderingsbestemmelser

Mon-grader er graderingsnivåene for barn og ungdom fra 6 til 15 år helt fra 12. Mon til 1. Mon. Barn og ungdommer skal bære mon-beltene. Mon–belte er et hvitt belte med beltesgradens farge som langsgående striper på beltet.
Grad med samme beltefarge skilles med en rød tverrgående rand.

12. og 11. Mon gjelder for barn som ikke har fylt 8 år

Grad
Stillinger
Tsuki/Slag
Uke/Blokk
Geri/Spark
Kata
Annet
12. Mon
Fudo Dachi
Seiken Morote Tsuki (j c g)
11. Mon
Zenkutsu Dachi
Seiken Tsuki (j c g)
Seiken Jodan Uke
Hiza Geri

10. – 1. Mon gjelder for barn som har fylt 8 år og opp til de er fylt 15 år


Grad
Stillinger
Tsuki/Slag
Uke/Blokk
Geri/Spark
Kata
Annet
10.Mon
Yoi Dachi
Fudo Dachi
Zenkutsu Dachi (i bevegelse)
Seiken Oi Tsuki (j c g)
Morote Tsuki (j c g)
Seiken Jodan Uke
Seiken Gedan Barai
Hiza Ganmen Geri
Kin Geri
9. Mon
Sanchin Dachi
Musubi Dachi
Seiken Gyaku Tsuki (j c g)
Seiken Chudan Uchi Uke
Mae Geri
Chudan
Chusoku
8. Mon
Kamae Dachi
Kokutsu Dachi
(i bevegelse)
Seiken Ago Uchi
Seiken Chudan Soto Uke
Mae Geri Jodan
Mae Keage
Bevegelse i Kamae Dachi 2 stegs kombinasjon med armene
7. Mon
Kiba Dachi 45 grader
Shita Tsuki
Kage Tsuki
Seiken Chudan Uchi Uke – Gedan Barai
Soto Keage
Uchi Keage
Yoko Keage
Fri bevegelse i Kamae Dachi
2-3 stegs kombinasjoner
6. Mon
Kiba Dachi 90 grader
Jun Tsuki (j c g)
Shuto Mawashi Uke
Mawashi Geri Gedan
Kansetsu Geri
 Jiyu Kumite
5. Mon
Neko Ashi Dachi
Tate Tsuki (j c g)
Morote Chudan Uchi Uke
Mawashi Geri Chudan
Yoko Geri Chudan
Sokugi Taikyoku Sono Ichi
Jiyu Kumite
4. Mon
Sanchin Dachi
Tettsui Komekami Uchi
Tettsui Oroshi Ganmen Uchi
Tettsui Hizo Uchi
Tettsui Yoko Uchi (j c g)
Mawashi Gedan Barai
Ushiro Geri
Kombinasjoner med armer og ben
Blokkere og kontre
Jiyu Kumite
3. Mon
Tsuru Ashi Dachi
Uraken Shomen Ganmen Uchi
Uraken Sayo Ganmen Uchi
Uraken Hizo Uchi
Uraken Oroshi  Uchi
Uraken Mawashi Uchi
Seiken Juji Uke (j g)
Mawashi Geri Jodan
Yoko Geri Jodan
Ushiro Geri (g j)
Sokugi Taikyoku Sono Ni
Sokugi Taikyoku Sono San
2. Mon
Shotei Uchi (j c g)
Shotei Uke (j c g)
Uchi Haisoku Mawashi Geri
Tobi Nidan Geri
Tobi Mae Geri
Pinan Sono San
1. Mon
Heisoku Dachi
Heiko Dachi
Jodan Hiji Ate (uchi)
Yuhon Nukite (j c)
Mae Shuto Mawashi Uke
Tobi Mae Geri
Tobi Yoko Geri
Pinan Sono Yon
 Vise offensiv og defensiv modenhet

Graderingsintervall: Ved trening 1 gang pr uke kan gradering skje maksimalt 1 gang pr år.

Ved trening 2 ganger pr uke kan gradering skje 2 ganger pr år.
Belte: Barn og ungdom skal bære Mon-belte. Dette er et hvit belte m/beltegradens farge som en langs gående stripe. Grad med samme beltefarge markeres med en rød tversover farge.
Overgang fra Mon til Kyu grad: på 15 årsdagen overføres Mon graden automatisk til motsvarende Kyu grad i henhold til en fastsatt tabell. Ved neste gradering vil tidligere teknikker bli testet.