Karate har en egen ed som hver utøver i Kyokushinkai karate må følge. 

1
Vi vil trene ånd og legeme for å oppnå et fast og urokkelig sinn.
2
Vi vil etterstrebe den sanne forståelse for karate slik at vi til enhver tid skal være beredt med våkne sanser.
3
Med hele vår viljestyrke skal vi søke og dyrke et sinnelag som preges av forstandig selvfornektelse.
4
Vi skal være høflig i vår framferd, respektere våre foresatte og avstå fra voldsbruk.
5
Vi vil følge vår tro og våre idealer og aldri aldri glemme ydmykhetens sanne verdi.
6
Vi vil se opp til visdom og styrke og ikke la oss lede av uverdige livsmål
7
Den disiplin vi tilegner oss ved karate skal styrke vår livsholdning og vi vil alltid s øke å oppfylle karatens dypeste mening.