Som en støtte til de som ikke på egen hånd kan anskaffe trenings- og/eller konkurranseutstyr, så kan vi være behjelpelige med videresalg fra klubbens egne leverandører. Vi har et begrenset lager, så regn med at det kan bli noe leveringstid. Mer informasjon vil dere få ved å spørre instruktør. Videresalg av treningsutstyr skjer etter avtale fra våre lokaler skjer, mot kontant betaling/VIPS eller innbetaling til klubbens konto.

Nybegynnerere trenger i utgangspunktet ikke noe annet enn ordinært treningsutstyr de første ukene, men når man har bestemt seg for å fortsette aktivt er karatedrakt nødvendig. Dette gjelder samtlige treningspartier og ved kjøp av drakt vil det hvite belte følge med ved kjøp.

Barnepartiet (normalt til de fyller 11 år)

Disse trenger kun en karatedrakt og ikke beskyttelsesutstyr da kamptreningen ikke er av en slik art at kraft i sparringen tilsier behov for dette. I den grad det er kamptrening vil denne være styrt av instruktører på en måte der kun forsiktige berøringer vil forekomme og bruk av håndholdte puter vil benyttes dersom det skal trenes aktivt med slag eller spark.

Ungdomspartiet (normalt fra 11 til fylte 14 år)

På dette partiet vil kamptrening under kontrollerte former forekomme og for å kunne trene litt mer realistisk vil beskyttelse av og til være nødvendig, både for å hindre smerte og for å kunne venne seg til å trene med det som er normal kamputrustning i karate. Dette betyr at vi i karateklubben må legge opp til at den enkelte på dette partiet selv anskaffer dette utstyret og medbringer dette på treningene. Husk å merke dette utstyret med navn. Det anmerkes her at anskaffelse av dette utstyret ikke er det første man trenger å tenke på, men etter et par måneder etter oppstart så forventes det at dette anskaffes.
Junior og seniorpartiet (normalt fra 14 år og opp)

Her skal den enkelte som deltar medbringe eget treningsutstyr på hver trening. Om ikke dette er med, må en forvente å «stå over» kamptrening for på den måten å unngå unødig risiko.

Generell informasjon om bruk av beskyttelsesutstyr

I treningssammenheng er det legg-/vristbeskyttelse samt sparringhansker som er nødvendig. Tannbeskyttelse og susp er valgfritt på trening, men pålagt utstyr i fullkontaktkamper i konkurranser. På grunn av hygieneforhold lånes det normalt ikke ut utstyr, utenom spesielle klubbutstyr som bl.a. hodebeskyttelse i konkurranser.

Priser og anskaffelse av nødvendig utstyr

Prisene på treningsutstyr kan variere noe etter hvor vi handler (bestilling inn-/utland). Klubbavtaler bidrar derimot til at vi kan videreformidle utstyr til en rimelig penge. For å dekke klubbens variable utgifter til innkjøp mv. er omtrentlige priser satt som følger (når og dersom på lager….):
Drakt (Gi) barn/jr. fra kroner 400, senior fra kroner 700
Legg- og vristbeskytter fra kr 300
Hansker fra kr 200
Susp kr 200
Tannbeskytter kr 50
T-skjorte (?)
Bag kr 450
Hettegenser kr 400